Company Logo

Audyty informatyczne

Niezwykle szybki postęp w technologiach informatycznych wymaga bardzo przemyślanych decyzji, popartych szeroką i dogłębną wiedzą.

Drobne z pozoru różnice doprowadzić mogą do nieuzasadnionego wzrostu kosztów budowy, utrzymania lub późniejszej modernizacji systemów informatycznych.

Prawidłowa analiza potrzeb Klienta, wieloletnie doświadczenie oraz wysokie kwalifikacje naszej kadry gwarantują wysoką jakość przeprowadzonego audytu.

Profesjonalna ocena zastanych rozwiązań i zasobów przynosi długofalowe korzyści i oszczędności dzięki wdrożeniu odpowiednich rozwiązań, technologii, redukcję kosztów utrzymania oraz poprawie funkcjonowania i współdziałania systemu jako całości. 

Audyt informatyczny


W ramach audytu informatycznego każda firma otrzymuje:

 • raport o konfiguracji posiadanego sprzętu z wyszczególnieniem poszczególnych podzespołów,
 • zestawienie wszystkich aplikacji zainstalowanych na komputerach firmy,
 • wykrycie niepożądanych danych, aplikacji czy wirusów,
 • rekomendacje niezbędnych i zalecanych zmian,
 • możliwość wdrożenia wewnętrznych procedur zarządzania zasobami IT w firmie.

Ponadto firma może liczyć na korzyści wynikające z audytu legalności oprogramowania, takie jak:

 • pomoc w zarządzaniu oprogramowaniem,
 • kontrole nad danymi i wzrost bezpieczeństwa firmy,
 • analizę wszelkich zasobów systemowych,
 • w przypadku braku licencji na posiadane oprogramowanie możliwość ich korzystnego zakupu,
 • określenie potencjalnych korzyści w zakresie zarządzania sprzętem i oprogramowaniem,
 • raport o ilości posiadanych licencji na zainstalowane oprogramowanie.